Met Fixi maakt iedereen eenvoudig meldingen

die gemeenten gemakkelijk afhandelen


Fixi helpt inwoners én behandelaars met het melden en oplossen van bijvoorbeeld
kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.