PRIVACY POLICY FIXI

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

BEVEILIGING GEGEVENS

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Deze veiligheidsprocedures worden continu verbeterd in het kader van onze ISO 27001 certificering.

 

VERWERKING GEGEVENS

Decos is de ontwikkelaar van Fixi. Fixi is een applicatie voor het doen van meldingen in de openbare ruimte. In het kader van deze dienstverlening legt Decos persoonsgegevens vast. Deze zijn hieronder gespecificeerd.

 

Op basis van de locatie wordt de melding naar onze opdrachtgever gestuurd, die de melding zal behandelen. De opdrachtgever is de verantwoordelijke partij in het kader van de verwerking van uw gegevens. Dit kan een gemeente zijn maar ook een andere instantie zoals een Waterschap, een Provincie of een externe uitvoerder. De opdrachtgever gebruikt uw gegevens om de melding op te lossen en u op de hoogte te houden de voortgang. De opdrachtgever zal een eigen privacybeleid hebben hoe zij met uw gegevens omgaat. Het is mogelijk dat zij deze gegevens ter beschikking stellen aan derden zoals aannemers of gespecialiseerde bedrijven.

 

Decos verwerkt uw gegevens in het geval dat wij onze opdrachtgever support moeten leveren. In dat geval hebben wij inzage in uw gegevens. Wij zullen deze gegevens nooit aan derden (exclusief de aannemers of gespecialiseerde bedrijven) verschaffen. Zodra de opdrachtgever de gegevens vernietigt, hebben wij geen toegang meer tot uw gegevens.

 

Het gaat om de volgende gegevens:

 

Gebruikersnaam

De opdrachtgever wil graag met u communiceren over de melding die u heeft gedaan. Dan is het fijn als zij uw naam weten. Deze gegevens worden nooit op de openbare Fixi kaart getoond, maar zijn alleen voor Decos en de opdrachtgever beschikbaar.

 

Email-adres

Uw e-mailadres óf uw telefoonnummer is verplicht. Indien u een e-mailadres opgeeft, dan wordt u via e-mail geïnformeerd over de voortgang van de melding en reacties die worden toegevoegd. Deze gegevens worden nooit op de openbare Fixi kaart getoond, maar zijn alleen voor Decos en de opdrachtgever beschikbaar.

 

Telefoonnummer

Uw e-mailadres óf uw telefoonnummer is verplicht. Indien u alleen uw telefoonnummer opgeeft kan de opdrachtgever of een derde partij contact met u opnemen over de voortgang van de melding. Decos zal dit telefoonnummer niet gebruiken. Deze gegevens worden nooit op de openbare Fixi kaart getoond, maar zijn alleen voor Decos en de opdrachtgever beschikbaar.

 

Adresgegevens

Uw adresgegevens zijn niet verplicht maar u kunt ze wel doorgeven. Dit gegeven kan gebruikt worden om contact met u op te nemen over de voortgang van de melding. Deze gegevens worden nooit op de openbare Fixi kaart getoond, maar zijn alleen voor Decos en de opdrachtgever beschikbaar.

 

Soort melding / categorie

De categorie die u kiest is van belang voor de afhandeling door de opdrachtgever. Dit gegeven is zichtbaar op de openbare kaart.

 

Omschrijving van de melding

De omschrijving van de melding is van belang voor de afhandeling door de opdrachtgever. Dit gegeven is zichtbaar op de openbare kaart. Wees ervan bewust dat de omschrijving kan leiden tot identificatie van de melder, als hier tekst in wordt vermeld zoals ‘Mijn buurman…’ , ‘recht tegenover mij…’, ‘Mijn naam is…’, enz.

 

Locatie van de melding

De locatie van de melding is van belang voor de afhandeling door de opdrachtgever. Dit gegeven is beschikbaar op de openbare kaart.

 

Afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen helpen om het probleem te verduidelijken en zijn dus van belang voor de afhandeling van de opdrachtgever. Let op dat u geen persoonlijke foto’s uploadt zoals identiteitsbewijzen of selfies bij de betreffende locatie.

 

Reacties

Het kan zijn dat er reacties aan de melding worden toegevoegd, zowel door u als melder als door de behandelaar van de melding. Deze reacties slaan wij op bij de melding en zijn beschikbaar op de openbare kaart.

 

Verder gebruiken wij uw gegevens voor:

 

Klantenservice

Fixi biedt de mogelijkheid om een feedbackbericht te sturen naar Decos. Dit is anders dan een melding openbare ruimte, deze feedback gaat over het product Fixi. Dit kan bijvoorbeeld een opmerking zijn dat iets niet goed werkt, een suggestie voor een verbetering maar ook een pluim omdat u het een mooi product vindt. Wij slaan deze gegevens op in ons ticketsysteem, zodat wij u hiermee kunnen helpen. Wij slaan uw gebruikersnaam en e-mailadres op, de datum waarop u de opmerking heeft gedaan en de opmerking zelf uiteraard.

 

Account

Het is mogelijk om een een Fixi account aan te maken. Handig, dan hoeft u deze gegevens niet steeds opnieuw in te voeren en heeft u een overzicht van al uw persoonlijke meldingen. Ook kunt u dan reacties aan uw melding toevoegen. We bewaren hiervoor uw gebruikersnaam en uw e-mailadres. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, hier hebben wij geen inzage in.

 

Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Of wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Wilt u weten wie de opdrachtgever is die u melding behandelt? Laat het ons weten per e-mail via info@fixi.nl en wij nemen contact met u op om uw hierbij van dienst te zijn.

 

WIJZIGINGEN

Decos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Hierbij zullen wij altijd de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot privacy in acht nemen.